Dania 32-42

Dania 32-42
14/10 2007 kl. 16.21 © pelo

Næstved Tidendes forhen­værende trykkeri, bygget

ombygget 2001-02 ved arkitekt Henrik Sørensen

Danmarks største lysavis blev tændt i september 2003 af borg­mester Henning Jensen. Netto var her til ca. 2015, fraflyttet til Ringsted­gade 24, her afløst af kæde­restauranten Ilden.

På en del af grunden lå tidligere et korn­magasin, 2½ etage grundmur. Det hørte til købmands­gården Ringsted­gade 11. Næstved Tidende købte det af A.P. Carlsen* 1942 med henblik på nedrivning og udvidelse. Det skete 1946.

byggeplads 2002

byggeplads
24/3 2002 kl. 16.56 © pelo

Næstved Tidendes fhv. trykkeri under om- og udbygning 2001-02 fra baghus, Ringsted­gade, til forhus, Dania

13/9 2019