Dania 2-76, Ringstedgade 3-27, Rådmandshaven 1-7

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Ringstedgade førte ud til Ringsted Port, sløjfet 1851. Porten lå nogenlunde der, hvor butiks­centret med det uhistoriske navn Nørreport blev bygget i begyndelsen af 1970'erne. Som den anden store indfaldsvej Østergade har den været hjemsted for store købmands­gårde og grovvare­handel, desuden værtshuse.

Det inderste stykke indtil Næstved Tidende blev gågade 15/8 1976, flisebelagt sommeren 77. Det samme skete med resten ud til Cityring 5/11 2005, ud for Næstved Tidende forbundet med en lille runddel med springvand som byrådet året efter døbte Lillelunds Plads.

Hvor Kindhestegade og Ringsted­gade mødtes, over for Hjultorv, lå i gamle dage Ny Gjæstgiver­gaard, senere Hotel Dania. Hoteldriften ophørte senest 1924 og 1957 blev husene revet ned. Navnet overførtes ikke kun til et nyt funkishus, men også til den korte gade, nedrivningen åbnede for - først i daglig tale, fra 1991 også officielt. Den udvidedes 1959 med en p-plads og fik forbindelse til Rådmands­haven.

Midt i 1870'erne anlagdes et jernbanespor til Maglemølle Papirfabrik, forbi det der kort efter blev Sanders Kaserne og Friboliger. 1937 eksproprieredes en del af karreens baghaver til den nye jernbane til havnen. I begyndelsen af 50'erne anlagdes Parallel­vejen langs havnebanen. Den blev til Maglemølle­vej og udbygget ca. 1972 som led i Centerring. Ca. 1986 blev den omdøbt til Rådmands­haven.

Karreen undergik store forandringer 1991-93 og især 2001-03. Som det ses, er købmand Sander (1819-97) et stort navn her. Han havde ganske vist ikke sin købmandsgård her, men overfor i Ringsted­gade, det nuværende Nørreport. Men her byggede han både kaserne og fri­boliger 1877. Sanders Arkade afløste 2001-02 kasernens staldlænge; Sanders Hus har ikke anden tilknytning til Sander, end at det er nabo til hans kaserne og friboliger.

15/9 2019