Ringstedgade 11
11/5 2003 kl. 10.36 © pelo

Ringstedgade 11

bygget 1968-69 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* med Brdr. Andersen som entreprenør for A/S Næstved Tidende, antagelig tegnet et par år tidligere, da højden på 4 etager gav vanskelig­heder med byplanen - bemærk at de 4 etager flugter med det gamle bladhus' herskabelige 3 (1 side frem). Facade mod gade i stål og norsk granit, ikke beton eller asbest som jeg af og til hører folk tro, mod gård i mursten. Baghuse 1912-48.

Trods genhusnings­problemer under nedrivning og nybygning 1968-69 fortsatte to forret­ninger fra det gamle hus i det nye:

Et par andre forretninger der var her længe: Helt t.v. Knoth med børnetøj og damelingeri straks tilflyttet fra nr. 19 indtil 1981, afløst af Morell Stoffer 1982-2002, tilflyttet fra nr. 10 skråt overfor; Ruth Andersen Kjoler 1972-93. Helt t.h. i en del af den tidl. cykel­forretning er der Coffe and Cream, en god lille café.

I begyndelsen anvendte Næstved Tidende selv førstesalen til administration og markeds­føring, Hansen-Reistrups tegning har NÆSTVED TIDENDES OG LOKALBLADENES ADMINISTRATION på facaden mellem første og anden sal, mens de to øverste etager udlejedes til erhverv. Forsikringss­elskabet Tryg boede her 1976-2004, Hafnia Forsikring i en periode fra 1987. Siden sommeren 2005 er her igen blad­virksomhed idet Næstved Bladet flyttede hertil fra Axeltorv.

Ringstedgade 11 ca. 1965
ca. 1965, ukendt fotograf, Næstved­Arkiverne N-B-13573

tidl. forhus

Gården var -1890'erne 2 ejendomme, o. 1816-60 havde den samme ejer som nr. 9 (2 sider tilbage). Det var en stor bindingsværks­gård med forhus i 2 stok­værk. 1808 brændte den ned, 1810 var den gen­opbygget, nu i 1 etage, grundmur til gaden og bindings­værk til gården. Forhuset fik kviste 1913 for A.P. Carlsen. Det nye nr. 13 (ovenfor) åd en del af forhuset 1898 og et korn­magasin bagude 1946, 2½ etage grundmur, efter køb 1942.

Her residerede nogle af Næstveds betydeligste købmænd:

1838 var gården ende­station for dagvogn til Køben­havn, afgang hver tirsdag; den tilbød også Dhrr. Handlende i Nestved at medtage Kjøbmands­gods (NU 2/2), men det kan ikke have været de store mængder. Omkr. 1900 blev her tilbudt opstaldning af hestevogne og cykler.

Næstved ældste stadig eksisterende cykel­forretning, grundlagt 1899, var her 1903-2006 (t.h., bagest):

Cykelbutikken fødte forretning med motor­cykler og auto­mobiler, senest 1920 - 1860:

Andre forretnings­drivende lejde sig ind:

Trods genhusnings­problemer under nedrivning og nybygning 1968-69 fort­satte to forret­ninger i det nye hus: Heimdal Cykler og J.A. Larsen.

Ringstedgade 11
24/3 2002 kl. 17.00 © pelo

gård

t.v. Næstved Tidendes fhv. trykkeri, bagest t.h. Ole Pingels cykel­værksted.

Ringstedgade 11
23/6 2006 kl. 21.03 © pelo

sidehus, værksted bygget 1912 eller kort efter ved arkitekt L. Beldring* for cykel­handler A.P. Carlsen*, senere ændret og overtaget af hans efter­følgere Heimdal Cykler og Ole Pingel.

2/9 2019
142, gl. 102,103