Ringstedgade 15

Ringstedgade 15
5/4 2007 kl. 12.25 © pelo

Fra midten af 1700-tallet stod her et bindingsværks­hus med port som nu, men kun i en etage. Omkr. 1850 og 1860 blev det om- eller nybygget i grundmur og forhøjet med førstesal i overkalket eller overpudset bindings­værk med klassicistisk frise mellem etagerne (foto 1 side frem): 1847 for brændevins­brænder Hartmann og 1853 for købmand Meyer. Senere skalmuret, tegl på tag erstattet af eternit 1985 for slagter­mester Agner Søndergaard der også opsatte kreatur­hovedet over porten og byggede til bagud 1990.

Også her var der værtshus og brændevins­brænderi

Så blev her købmands- og produkt­handel

Slagterforretningen, den eneste tilbage­værende i centrum, er grundlagt 1896

Det er et af de to huse jeg kender i bymidten, hvor inde­haveren bor oven på butikken. Det var tidligere meget alminde­ligt.

4/9 2019
48, gl. 100