Ringstedgade 17
11/9 2006 kl. 12.27 © pelo

Ringstedgade 17

bygget 1916 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for bil­forhandler Hans Offer Andersen*. Facaden er ændret siden: Oprindelig var porten ikke delt med naboen, var smallere og havde en bue, der var altan ud for det rundbuede vindue på første­salen.

Offer Andersen var en af bilismens pionerer i Næstved. 1906 åbnede han sin forretning i Jernbane­gade 15 med cykler og symaskiner. Men han begyndte også at servicere datidens få auto­mobiler. 1916 købte han en gård her, fik forhuset (nedenfor) revet ned og flyttede ind i det nye hus med forretning i stuen, bolig ovenpå og værksteder bagud. Han begyndte at forhandle biler, flere af datidens mange mærker, men især Auckland. 1921 blev han Ford-forhandler. Da det kneb med pladsen udvidede firmaet 1959 med Ringsted­gade 152-154 specielt til traktorer, og ca. 1964 med Ringsted­gade 150 til udstilling. 29/3 1974 indviede sønnen Bjarne Offer Andersen (f. 1908) den udflyttede virksomhed i Holsted Erhvervs­område - den første der åbnede der. Men han beholdt indtil videre sin bolig ovenpå.

Straks åbnede kæden Dansk Pelsimport, 1981 afløst af Skum- og Stofhuset ved Lise og Hans Hansen. De flyttede juni 1993 til Grønnegade 4 og skiftede navn til Næstved Skumlager. 1994 - var her igen været værtshus, først Palads House med pizza og ud-af-huset, fra 2000 den mere ambitiøse Restaurant Karsberg, fra 2006 Freja ved Mia Søndergaard, søster til slagtermesteren ved siden af (1 side tilbage) der siden ca. 2012 driver osteforretning her.

Efter bilforretningens udflytning blev et anseligt baghus revet ned for at give plads til Næstved Tidendes nye rotationshal. Huset deler gård med Ringstedgade 19 (1 side frem).

den tidligere gård

Ringstedgade 17 ca. 1900
ca. 1900, ukendt fotograf, original i Næstved Museum, TP,59,122

blev 1838 beskrevet i en auktions­plakat: 9 Fag til Gaden med Qvist over 3 Fag og Kjelder under 7 Fag, Bindings­værk med Tegltag indrettet til Værelser og Garveri, 15 Fag Udhuse samme Bygning, til Kamre, Stald, Brænde­huus, Tørve­huus m.v. (NU 25/12 og 27/9'39). Måske inspirerede den lille frontispice Offer Andersen og Tidemand-Dal til at bygge det nye forhus med gavlfacade ...

Læderhandler og garver, så spækhøker Mathias Salomon ejede gården o. 1817-39 og boede stadig i den 1845. Ejer fra senest 1847 var købmand Daase* overfor; han brugte den til tømmer­lager som det ses over porten, og til udlejning. Ur- og instrument­mager Edvard Ahrentzen* begyndte her december 1869. 1874/75 flyttede han til sit nybyggede nr. 8.

Så blev her værtshus

5/9 2019
49, gl. 99