Ringstedgade 23
11/9 2006 kl. 12.30 © pelo

Ringstedgade 23

bygget 1991 ved arkitekt Erik Rask Larsen, Peter Karstensens tegnestue, for et konsortium af murer­mester Erik Andersen m.fl. som led i Brygger­gården (1 side frem) med den bundne opgave at falde i med den.

En del af det tidligere hus forsvandt 1880 eller kort før til fordel for nuværende nr. 21 (1 side tilbage). Tilbage stod et uanseligt hus i en etage med kviste, efter­hånden stærkt forfaldent, nedrevet 1991.

Som i Brygger­gården ved siden af (1 side frem) var her købmænd og brændevins­brændere, bare i mindre målestok: Omkr. 1787-91 købmand Hans Christian Poulsen med kone og 4 tjeneste­folk, o. 1801 købmand Zacharias Petersen med kone og 3 tjeneste­folk: en krambod­dreng, en gårdskarl og en tjeneste­pige, desuden en logerende tærskemand; o. 1810 brændevins­brænder Kierkegaard. 1812 overtog købmand Flindt* i Brygger­gården gården og brænderiet. Han ejede den stadig 1827, men senest 1834 er den overgået til købmand Christian Tandrup der boede her med en lærling og en tjeneste­pige. 1840 er han afløste af købmand Anders Kornerup med lærling, tjeneste­karl og -pige, 1845 af melhandler Niels Jacobsen med familie og 2 tjeneste­folk. Siden midt i 1800-tallet hører huset igen under Brygger­gården.

Omkr. 1880-1916 var her beværtning

Senest 1929 var her Gummi-Centralen ved vulkanisør Fr. Pedersen (f. 1890), tilflyttet fra nr. 52, 1943/44 fraflyttet til Grønnegade 4. Han drev begge forretninger -1947 og reklamerede i december 1944 helt utroligt med cykeldæk her på adressen. 1947 overdrog han forretningen her til sin svigersøn Frede Kann Jensen der stadig var her december 1948 da han reklamerede med gummistøvler.

Omkr. 1943-60 var her blomster­forretningen Funkia, tilflyttet fra Østergade 8. Op til nedrivningen var her 2 små butikker.

8/9 2019
51a, gl. del af 97