Ringstedgade 5-7

Ringstedgade 5-7
16/5 2003 kl. 13.35 © pelo

husene

Nr. 5 (nærmest, t.v.) blev fornyet i delvis grundmur 1876 for fotograf H. Hansen, nr. 7 (i baggrunden) 1849 og 51 for købmand Salomon*, begge i 1 etage. De er ombygget mange gange. Nr. 5 blev forhøjet til 2 etager i 1922, de to huse lagt sammen ved en ombygning 1931 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*, nr. 7 til 3 etager 1959-60 ved samme arkitekt hvorved nr. 5 stod næsten som nu, mens nr. 7 havde glasfacade. Alle ombygninger for købmand Peter "I.V." Andersen*. 1964 sløjfede Hansen-Reistrup en gennem­kørsels­port i nr. 7 til fordel for port gennem baghuset. Ved ombygninger 1993 og 99 blev begge facader som nu.

nr. 5

1761 drev købmand Lars Brodersen Rytter Baraque under navnet Den Hvide Ross. Stalden var i en 8 fags sidelænge. Det var ikke nogen stor ind­kvartering, og den var ret kortvarig. Fra senest 1787 var her håndværkere:

Her var fotografisk atelier 1864-86

25/7 1874 åbnede I.V. Larsen*, en omrejsende uldjyde fra egnen mellem Herning og Holstebro, en uldvare- og trikotage­forretning i en lille lejet butik. Privat lejede han sig ind i baghuset ved siden af; huset har siden været uden beboelse. "I.V.", manden og forret­ningen, blev en af Næstveds betydelige. 15/2 1907 trak han sig tilbage og overdrog forretningen til et aktie­selskab der ansatte Peter "I.V." Andersen*, også fra Herning, som bestyrer. 1/2 1916 købte Peter I.V. forret­ningen. 1925-28 var han formand for handelsstands­foreningen. 1930 overtog han også nr. 7 (t.h.) og drev, da det efterhånden blev inddraget, forret­ningen med byens største facade. Forretningen havde eget skrædderi. Selv om hovedvægten fortsat lå på trikotage og konfektion, blev den efterhånden næsten et stormagasin. I vejviseren 1949 reklamerer den også med bolig­montering, gulvtæpper, møbler, persienner og symaskiner. Ved den tid havde den 52 ansatte foruden 12 ude i byen. Fra 1/2 1942 var den igen A/S, men Peter I.V. var hoved­aktionær og drev den - død 1963. Privat boede boede han i Ringstedgade 42. IV magasinet ophørte 1965.

nr. 7

Her var købmandshandel

Andre:

Senere:

Så tog Peter I.V.s forretning over. 1965 blev den omdannet til supermarked, IV Marked, der året efter blev overtaget af HAMI MARKED der flyttede over gaden fra nr. 2 og fortsatte her til udgangen af marts 1976. Så flyttede Frem Radio over gaden, fra nr. 8, åbnet her t.h. 13/5 1976. Frem Radio blev grundlagt 1935 af O.G. Olsen og blev videreført af sønnen Leif Olsen. Den har zigzagget sig ind ad Ringsted­gade i årenes løb. Den indgik i TV-Ringen der 1991 blev til 2tal, 2008 Expert.

T.v. havde kæden Jensen Tæpper forretning fra 1965 til februar 1982 da den blev til samme kædes Tæppeland og flyttede til Kindheste­gade 12, bag­bygningen. Her blev den efterfulgt af skiftende damemode­forretninger, først Rikke fra marts 1982, o. 1990 Gitte E. der også zigzaggede ind ad Ringsted­gade og nu er i nr. 2 skråt overfor.

Da IV Marked åbnede 1965 var det med cafeteria ovenpå. Det har overlevet som serverings­sted, fra maj 1966 som Restaurant Pagh's Cafeteria, fra juli 1980 som Evergreen, bodega og danse­restaurant, marts 1981 omdannet til Kunstner Kroen. 8/8 1982 åbnede Ying Tat Ng restaurant Hong Kong, Næstveds første kinesiske. Den lukkede 2016/17.

baghus

baghus
14/10 2007 kl. 16.19 © pelo

bygget 1959-60 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup for købmand Peter "I.V." Andersen, gennemkørsels­port 1964 ved samme arkitekt

31/8 2019
5: 145, gl. 106
7: 144, gl. 105