Ringstedgade 9

Ringstedgade 9
22/5 2008 kl. 13.22 © pelo

bygget 1868 for farver P. Petersen*, fronti­spice påbygget 1889 eller 91 af murermester Morten Hansen for bager Nielsen, flere senere ombygninger, bl.a.:

I den tidligere gård med forhus i 1 etage bindings­værk boede bager Joh. Georg Brohns o. 1791-1803. 1809 eller kort før solgte hans enke gården til købmand Hans Hendrig Gjelff der 1816 eller kort før også overtog nabogården (1 side frem) hvor han boede 1834. Senest 1837 arvede hans enke Martha f. Galle begge gårde; hun boede i gården her senest 1840 - død 1855. Senest 1857 arvede deres svigersøn, købmand H.F. Olivarius* begge gårde; han boede selv i nabogården.

Her åbnede malermester og fotograf Johan Frederik Busch*, tilflyttet fra Lundsteins gård, Atelier med Glastag og Varme­indretning, Næstveds første faste foto­atelier, december 1857. Januar 1868 flyttede han til Ringsted­gades Forlængelse 3. Busch' fotos er en væsentlig kilde til Næstveds historie.

Omkr. 1867-74 var der snedkeri i et baghus, o. 1870 ved Frederik Jappe*, tilflyttet fra nr. 8; 1875 byggede han eget hus, Kindheste­gade 14.

Oktober 1867 solgte Olivarii Børn denne del af gården til farver Peter Petersen, Hjultorv 9, Kindheste­gade 1. Han rev forhuset m.m. ned og byggede nyt. 26/10 1868 flyttede han hertil. Farveriet var i et sidehus. Petersen var her - død 1879. Hans arvinger lejede 1879-89 farveriet ud til den hidtidige medarbejder Vilh. Hansen, fraflyttet til Kindheste­gade 18-20.

Bødkermester Peter W. Petersen* var her o. 1880 - 1904, tilflyttet fra Vinhusgade 10.

bageri o. 1889-1963

Bagermester Julius Nielsen* drev Wiener og Dresdner-Bageriet i Dania o. 1886-92. Senest 1889 ejede han gården her hvor han også boede og drev bageri. Hans husstand omfattede foruden familien

Nielsen trak sig tilbage 1901/02 og flyttede til sin nye Villa Ellebæk i Sandstræde, men han ejede gården her -1920. Wiener­bageriet videre­førtes:

Andre forretninger

lejede sig ind:

Hans Therkelsen åbnede tekstil- og trikotage­forretning 1931 i et lille lokale, vel her fra starten, i hvert fald fra 1942/43; privaten var i nr. 20. Efter hans død 1966 videre­førtes den af enken Karen og sønnen Søren. Den udvidede flere gange, så at den senest 1984 optog hele facaden. Den ophørte marts 1988.

Andre:

1/9 2019
143, gl. 104