Sanders Arkade

Sanders Arkade, Ringstedgade 27
24/7 2008 kl. 9.23 © pelo

Ringstedgade 27, hjørnet af Rådmands­haven (t.h.), bygget 2002 ved arkitekt Henrik Sørensen for Danton A/S med 10 andels­lejligheder og 2-3 butikker. Forgængeren var opr. staldfløjen af Sanders Kaserne (1 side frem), 1924 ombygget til butikker. Den var efter­hånden ret forfalden og blev revet ned i sommeren 2001.

Sanders Arkade
26/6 2003 kl. 20.11 © pelo
10/9 2019