Sanders Friboliger

Sanders Friboliger
20/11 2001 kl. 13.54 © pelo

Rådmandshaven 7

Sanders Friboliger
20/11 2001 kl. 13.53 © pelo

En ældre gård her brændte 1875, og fulgtes af denne velgørende stiftelse, bygget 1877 (højre fløj mod gaden) og 1882 (venstre fløj) for købmand Sander* der overdrog de først 4, så 8 lejligheder til Stiftelsen Sanders Friboliger (fundats 1877/78).

Huset er skåret over samme læst som tidens andre stiftelser:

bare rummeligere og med fine dør­indfatninger. Adgangen var ad en smal passage fra Ringsted­gade langs Sanders Kaserne (1 side tilbage). Ved udvidelsen 1882 blev der opsat en gaslygte. Hus og lejligheder blev renoveret 1991.

1. etape var en markering af Sanders 25 års købmands­jubilæum; på selv festdagen 3/5 1878 overrakte borgmester Salicath ham den nu kgl. stadfæstede fundats. Heri udtrykte Sander ønsket om at knytte mit navn til Næstved Købstad ved et værk, som nu og i fremtiden kan komme dens indvånere til gode. Friboligerne var væsentligst for familier af handels­standen, der har drevet købmands­handel i Præstø eller Sorø amters købstæder, eller mænd eller enker eller ugifte døtre af sådanne, men to lejligheder for­beholdtes familier af arbejder­klassen, som ved familie­faderens længere tjeneste på ét sted og ved troskab, flid og påpasse­lighed, orden og ædrue­lighed har gjort sig værdig til påskønnelse.

Efter købmand Sanders død 1897 bestyredes stiftelsen af borgmesteren, sognepræsten og stifterens søn; sidstnævnte efter død 1947 erstattet af et medlem af byrådet. Det viste sig at midlerne var knappe, så bestyrelse søgte Næstved Kommune om fritagelse for vandafgift, ca. 80 kr. årligt, men fik delvis afslag 6/7 1899 med henvisning til at kommunen ikke kunne give mere en de 50 kr. Den Røde Stiftelse fik.

Sanders Friboliger
27/5 2002 kl. 17.56 © pelo

facade mod have og Rådmandshaven. Fotoet er fra maj 2002. Kort efter blev haven stærkt formindsket ved opførelsen af Bryggerhaven (2 sider frem)

Blandt beboerne:

12/9 2019
53e