Ostenfeldtsvej, 4-18, Indre Vordingborgvej 2, Østergade 18-30

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

4/3 1897 imødekom byrådet et Andragende fra Bestyrelsen for den ostenfeldtske Stiftelse om en Bevilling til Hovedvejens Vedlige­holdelse. Ved den tid kaldtes vejen for det meste (paa/ved) Sortebrødre. Senest 1897 hedder den Ostenfeldtsvej.

Østergade førte langs Sandbjerget til Østerport, som de andre byporte sløjfet 1851. Ved denne vigtige indfaldsvej lå flere store købmands­gårde, hvoraf kun to er tilbage, den på hjørnet af Riddergade og den yngste, konsul Sabras* Tømmergård fra 1905. Brandts* købmandsgård har efterladt sig et halvt pakhus i gården Østergade 25. Efter købmand Niels Andreas Lund* findes et pakhus i gården Østergade 9-11.

9/12 2019