Østergade 18-20

Østergade 18-20
1/9 2001 kl. 9.30 © pelo

hjørnet af Sortebrødre­stræde (t.h.). Begge facader blev ændret ved arkitekt Peter Karstensen flere gange mellem 1963 og 1998.

nr. 20

(i baggrunden, t.v.) er bygget 1959 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for brdr. Blum Hansen. Det afløste to forhuse, se nedenfor.

nr. 18

(forgrunden, t.h.) på hjørnet af Sortebrødre­stræde havde forhus i 19 fag bindings­værk, 1 etage. Det blev afløst af det nuværende grundmurede med diskret fremhævede fløje i etaper 1844 - ca. 1850, især 1848 for Fr. Hansen Erch*. Moderne forretnings­facade 1946-47 og 49 ved arkitekt Sigurd Petersen for Blum Hansen.

Storkøbmænd ejede gården:

Der var brændevins­brænderi, også her, senest 1827. Selve brænderiet lå i sidehuset (nedenfor). Løjtnant, brændevins­brænder Frederik Hansen Erch* boede her senest 1834, senest 1837 ejede han gården. 1845 havde han overladt brænderiet til Hans Johan Hansen, det synes nedlagt kort efter. 1845 var Frederik Hansen buntmager. Han husstand bestod det år af kone, tre børn, to syersker og en tjeneste­pige. Fra midt i 50'erne kaldte han sig kasketmager. Han boede her - død 1864, enkefru Marie "Signe" Hansen lukkede forretningen 1868 med boede her stadig 1880.

Svigersønnen, isenkræmmer Ferdinand Bonnesen drev forretning 1883 - mindst 1889. Han ejede gården 1882/83 - mindst 1911, men 1890 havde han skiftet branche og var blevet forsikrings­agent.

Købmand Frederik Edvard Christensen var her fra 1853, men gik fallit og døde 1856. Marts 1857 åbnede C. Wildt* & Comp. i hans tidligere butik. Christensen havde været alt­sælgende, Wildt specialiserede sig i manufaktur og klæde. Christoffer Wildt overtog 7/11 1868 købmands­forretningen i Brygger­gården, C. Friis'* Eftf., mens lillebror L. Wildt* fortsatte her under uændret firmanavn til 1883 da forret­ningen flyttede hen i nr. 14-16.

Nogle af lejlighederne var ganske statelige. Næstved Avis 16/4 1859: Den lejlighed som løjtnant von Voigt bebor i F. Hansens gård nr. 17 på Østergade til leje til oktober: 6 gipsede, malede og betrukne værelser, køkken med komfur og stegeovn, spise- og pigekammer, loftsrum, vaskekælder med rulle, samt brændehus og et stykke have. Godt vand haves i gården.

Også andre erhvervs­drivende lejede sig ind i forhuset:

Her har været købmands­forretning siden 1883, -1890/91 ved Peder Jørgensen, o. 1891 detail- og ølhandler Hansen. Lauritz Hansen* åbnede t.h. 1898. 1911/12 åbnede han også fedevare­afdeling. Han boede selv på 1. sal i forhuset med familie.

Efter Lauritz Hansens død overtog sønnen Villy Blum Hansen (1905-86) den. Han overtog 1948 Fr. Brandts varelager og goodwill. 1959 blev forret­ningen LH Selv­betjening, 1964 LH supermarked - hvad forskellen så er. 1968 åbnedes cafeteria på 1. sal (nu nedlagt). Da Villy Blum Hansen trak sig tilbage, blev forret­ningen ført videre af sviger­nevøen William Knorr fra 1975/82 - 1986. Ældre næstvedere kaldte den længe Lauritz. Den blev WIKA i 1998, Prima 2002/03. Så SuperBest, men også LH supermarked, efter indehaver Lars Holm, 2015 MENY.

2/5 1939 åbnede Villys bror Kaj Blum Hansen (1902-68) bog- og papirhandel t.v. Den rykkede december 1959 til det nye nr. 20. 1970-72 blev lokalet inddraget i super­markedet. Brødrene boede på 1. sal -1939/40 da de flyttede til Præstøvej 9.

Østergade 20 ca. 1910
ca. 1910, ukendt fotograf, original i Næstvedegnens Arkiv, B10.301.04

Østergade 20 ca. 1910

i hvert mellem 1905 og 13

Gården havde 2 forhuse:

Ved nedrivningen blev der skabt gennem­brud til parkerings­pladsen bag ejen­dommen.

Brændevins­brænder Niels Christian Nielsen* ejede og boede i gården o. 1815. Omkr. 1840-50 videreførte hans enke Juliane, født Hjort, brænderi og værtshus. Deres ældste søn N.C.J. Nielsen* (d. 1881) drev købmands­forretning fra senest 1845. 1860 omfattede hans husstand også kone, svigemor, lillebror Christian som handels­betjent, lillesøster Caroline Dorthea som husjomfru, to handels­lærlinge og to tjeneste­piger. Husstanden boede fra senest 1870 i baghuset. Enkefru Rasmine Nielsen (f. 1830) ejede stadig gården 1916 da hun boede i side-/baghuset.

1832 begyndte Næstved Tegne- og Skriveskole, fra 1869 Næstved tekniske Skole, her med arkitekt Georg Kretz* som forstander; skolen flyttede 1849/50 til Kirke­pladsen 5.

Nielsen seniors sviger­familie drev lysestøberi her, o. 1834-40 Hans Christian Hjort, o. 1845-50 Jens Hjort, o. 1859-62 dennes enke Christiane Sophie Hjort. Fhv. købmand Otto Lunau (1859 - 1950) boede i et sidehus o. 1911-38, fraflyttet til København; 1911 var han handels­medhjælper hos Lauritz Hansen* i nr. 18 (ovenfor), 1916 var han vejer og måler, men han drev også vognmands­forretning.

Småhandlende og håndværkere lejede sig ind:

I forgrunden (helt t.v.) det nuværende Østergade 22 (1 side tilbage) der stadig står. Ved siden af døren til Anders Hansens* forretning med Huder og Skind, i folkemunde Skind og Ben, ses de vildtkroge der var her indtil 2005. Bagved står også nr. 18 (ovenfor) og 16 stadig, omend ombyggede. I baggrunden t.h. husene på Sct. Mortens kirke­plads.

Østergade 20 ca. 1965

Østergade 20 ca. 1965
foto fra: Boghandlere i Danmark

Huset er bygget 1959 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for brdr. Blum Hansen. Kaj Blum Hansen (1902-68) flyttede sin boghandel hertil fra nr. 18. Han handlede også med kontor­artikler og legetøj. Privat flyttede han og broderen fra Præstø­vej 9 til første­salen her.

Boghandelen lukkede 1970. Lokalet indgik så i super­markedet i nr. 18. Facaden blev muret til: Her er bymidten slut!

sidehuse

Østergade 18, sidelænge
26/7 2008 kl. 18.25 © pelo

Sidehus mod Sortebrødre­stræde. Længen, bindings­værk på kampestens­fundament, kan med løbende ændringer følges tilbage til 1736. Den blev restaureret i 1985 for LH supermarked. På taget, tidlige tegl, har der gennem tiden været forskellige kviste.

Den høje gavl styrtede ned under en storm oktober 1900.

1761 rummede længen bryghus, 1791 pakhus og kamre, fra senest 1791 pakhus og bryghus, fra senest 1827 med 8 fag brændevins­brænderi. Omkr. 1867 var her værelser, kamre, køkken og farveri.

Her var mindre erhvervs­virksomheder med boliger:

Østergade 18-20, gård
25/3 2007 kl. 16.38 © pelo

Baghuse til den tidlige fire­længede gård blev ryddet i 1940-erne

Vindfang t.v. tilføjet 2006 ved KFU-arkitekter, København. Side­længe t.h. 1964 ved arkitekt Peter Karstensen efter ned­rivning af en side­længe i bindings­værk.

27/4 2018
20: 137, gl. 18
18: 136, gl. 17