Østergade 22

Østergade 22
2/6 2006 kl. 9.03 © pelo

bygget 1874 for brdr. Nielsen, ændret flere gange

Huset har stået tomt i årevis, udsat for forfald, hærværk og småbrande. Ejer er siden 2010 Søfryd ApS der 11/11 2015 i Sjællandske lovede at der vil komme en afklaring senest i starten af det nye år. Siden er det kun blevet værre.

1874/75 solgte brdr. Nielsen gården til handskemager Christian R. Bøye*, deres hidtidige lejer i nabo­gården (1 side frem); han grund­lagde et århundredes skind- vildt- og produkt­handel her

Omkr. 1875-90 var her gæstgiveri.

den tidlige gård

holdt en høj standard: Senest 1817 var her både brønd­værk og lokum. Her var våde varer senest 1781 - 1858

1859 købte naboen, købmand N.C.J. Nielsen* (1 side frem) gården på auktion. Hans yngre bror, handels­mand P.C. Nielsen boede her - brødrene står skiftevis som ejere. P. C. Nielsen drev ekviperings­handel her, desuden bageri ved forpagter, senest 1872 H. Bolm* der april 1874 flyttede til Axeltorv 2 (NA 15/4 1874). Brdr. Nielsen lejede også ud: Her var snedkeri:

før ombygning

tidligere facade
10/9 2001 kl. 9.53 © pelo
vildtkroge
12/9 2001 kl. 9.52 © pelo

Krogene fra vildt­handelens tid var bevaret indtil 2005. Et gammelt foto, vel fra o. 1917, viser det med 2 harer og en fugl hængende.

side- og baghus

Sidehuset har en lang historie, der er stadig gammelt bindings­værk og munke­sten i en del af det. 1881 byggede murer­mester P. Hansen* til/om for handske­mager Bøye*

25/4 2018
138, gl. 19,20