Østerport

Østerport, Østergade 30
9/8 2007 kl. 11.03 © pelo

Østergade 30-34 og Indre Vordingborg­vej 2 i baggr. t.v., bygget i 2 etaper 1941-43 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for et aktie­selskab med murermester Carl Andersen som formand. Fløjen mod Østergade (t.h.) er fra 1941, mellem­fløjen og syd­fløjen (Indre Vordingborg­vej 2) er fra 1942-43. Brdr. Andersen tog selv murerentre­prisen, H.P. Petersen & Sønner tog tømrer- og snedker­arbejdet.

Konsortiet havde 1937 købt denne del af Brandts købmands­gård til nedrivning. Planer og tegninger går tilbage til 1938; en licitation 19/4 førte til udsættelse.

Moderniseret 1999-2001 ved Arkitekt­firmaet Hallen & Nordby A/S, Esbjerg, for Ejendoms­selskabet Brohus, Esbjerg, bl.a. med 12 lejlig­heder i tagetagen.

Forretningsfacaden består af det store hjørne­lokale og 5 små butikker mod Østergade (t.h.) der nu stort set er ude af brug, et par er tilmuret til andet formål

Indflytterne var solid middelstand:

Næstveds 4 byporte stod indtil 1851, Østerport omtrent i lyskrydset i forgrunden. Den var vel bare en bom over gaden, med accisebod.

Indre Vordingborgvej 2

Indre Vordingborgvej 2
5/8 2007 kl. 11.50 © pelo
7/12 2019