Sct. Mortens Gård

Sct. Mortens Gård
25/3 2007 kl. 16.40 © pelo

Ostenfeldtsvej 18, bygget 1994 ved arkitekt Knud Toftvad, sognegård og kordegne­kontor

T.h. konfirmandstue fra 1977

Ostenfeldtsvej 16
24/5 2002 kl. 17.16 © pelo

Ostenfeldtsvej 16

bygget 1897 ved arkitekt Frederik B. Wilsbech* for lærer Valdemar Jensen der samme år havde købt bygge­grunden af købmand Brandt. Han ejede og boede i huset til 1917; o.1901-06 indgik en tjeneste­pige i familiens husstand. Første­salen lejede han ud, som regel til en ugift kollega.

Ved sognedelingen 1924 købte det nye Sct. Mortens Sogn straks huset og lod murer­mester H. Aagaard og tømrer­mester Fr. Nielsen om-/udbygge det til præstegård. Sognet har bygget til bagud: sidehus ved Herman Larsen 1945, 1965 blev der sognehus i Apostelhuset, 1977 baghus (konfirmand­stue), 1994 sogne­gård (ovenfor).

Pastor Mads Hansen Ring boede her -1938/39, 1941/42 - mindst 1970 pastor Søren Anker Munk.

Ostenfeldtsvej 14

opr. 2 lejligheder, bygget 1897, kvist 1900, for Katinka Berthelsen, enke efter farvehandler N. Berthelsen, der stadig boede i huset 1911 og stadig ejede det 1916. Kommune­lærer, kordegn og kantor Holger Alfred Nielsen ejede og boede i huset 1919-1937/38.

6/12 2019
16: mrk 192ao
14: mrk 192d