Ostenfeldtsvej 12

Ostenfeldtsvej 12
1/9 2008 kl. 11.54 © pelo

bygget 1989-90 ved arkitekt- og ingeniør­firma Holkjær og Weitemeyer for dir. Niels H. Olsen, tidligere indehaver af Næstved Is overfor hvor han umiddel­bart forinden om- eller nybyggede erhvervs­bygningen Ostenfeldt­svej 5. 5 ejer­lejligheder, 3 i forhuset her, 2 i baghuset (ikke vist).

Det tidligere hus med 2-3 lejligheder var bygget 1897 for tidligere gårdejer i Kalby Hans Jørgen Poulsen: Han købte bygge­grunden af købmand Brandt* 1897; huset brugte han til udlejning. Hans enke Frederikke boede her o. 1906-11. 1911 solgte hun huset til postbud Hans Frederik Hansen der flyttede ind på 1. sal hvor han stadig boede 1931.

Ostenfeldtsvej 8-10

Ostenfeldtsvej 8-10
1/9 2008 kl. 11.55 © pelo

bygget 1986-87 ved arkitekt Erik Rask Larsen, Peter Karstensens tegnestue, for revisor Poul Steen til Andels­bolig­foreningen Tømmer­gården på Tømmer­gårdens tidligere oplagsplads.

24 andels­boliger, 18 som etage­lejligheder, 6 som rækkehuse (baghus, ikke vist)

20/9 2015
12: mrk 192as
10: mrk 192au
08: mrk 192av