Farimagsvej 5

Farimagsvej 5
20/11 2001 kl. 13.49 © pelo

bygget 1908 for smedemester L.P. Nielsen; istandsat 2009, bl.a. med kvist mod gaden (ikke vist).

L.P. Nielsen* begyndte 1898 i Ramsherred 15 hvor han også solgte cykler. Han boede på 1. sal med familie og lærling, fra senest 1921 også tjenestepige. Hans smede-, maskin- og auto­værksted var kendt for egne konstruktioner som petroleums­motoren Næstved og ajlepumpen Hvalros. Nielsen var her stadig - død 1938. Værkstedet fortsatte i hans navn til mindst 1969, - mindst 1948 ved sønnerne Jørgen (d. 1845) og Herluf Nielsen.

Glarmester Jørgen Henriksen, tidligere førstemand hos Brdr. Christensen havde forretning her fra ca. 1976 til mindst 1990.

Grafikken af gardehusaren, vistnok af en anonym kunstner, blev første gang offentlig­gjort i oktober 1989, op til Gardehusar­regimentets 50 års jubilæum i Næstved, i en ny turist­brochure. Den vandt hurtig udbredelse. Næstved Malerlaug, der har stået for flere gavlmalerier, bekostede denne udgave, udført 1990 af malermester Arne Hulbæk. Den forsvandt ved istand­sættelsen 2009.

Gavlmaleriet afløste Næstveds 850 års jubilæumsmotiv fra 1985 og efterfulgtes 2010 af byens 875 års logo:

jubilæumsgavl

jubilæumsgavl
10/7 2010 kl. 19.24 © pelo

Næstveds 875 års logo, tegnet af Johan Adam Linneballe, Scandinavian Branding, København, her skænket og udført af Næstved Malerlaug ved maler­mestrene Arne Hulbæk, Hans Larsen, Finn Kristensen og Finn Petersen. Logoets 24 bestanddele er gennemgået i Ole Pilegaard Hansen (red.): Næstved 1985 - 2010.

18/9 2019