Farimagsvej 13

Farimagsvej 13
5/4 2009 kl. 15.52 © pelo

bygget 1913 for ølhandler Georg Madsen: 3 (nu 4) lejligheder, øllager i kælderen, hestestalde, vognporte og svinesti i gården, hvor der også var 3-4 værelser til ugifte medhjælpere. Senere er to kviste erstattet af ovenlys­vinduer.

Georg Madsen (1883 - 1933) overtog 1911 Carlsberg-depotet efter sin far Christoffer Madsen* der siden 1893 havde adresse på hjørnet Ramsherred Grønnegade med detail­handel mod Grønnegade. 1913 flyttede det hertil. 1916 boede familien her med 2 tjeneste­karle, 1921 også med hus­assistent; Madsen senior boede hos familien.

Sønnen Poul Ludvig Madsen og hans søn Poul Madsen flyttede 1969 depotet til nybyggeri på Marskvej 11.

7/12 2013
4ax