Ndr. Farimagsvej 9-11

Ndr. Farimagsvej 9-11
13/5 2005 kl. 10.15 © pelo

tvillinger, hver med 3 lejligheder, bygget 1912 af murer­mester P. Larsen for det lokale konsortium der straks solgte dem, nr. 9 til telegraf­arbejder Hans Peter Andersen, nr. 11 til bygmesteren selv.

En lokalplan dømte 1992-93 nr. 11 (t.h.) til nedrivning. Der fulgte en ret heftig debat. En ny lokalplan 1996 foreskrev bevaring hvorefter husene blev sat i stand. Arbejdet var færdigt januar 1999 hvorefter Næstved Kommune lejer lejlig­hederne ud.

I nr. 9 (t.v.) boede 1916 ejeren Hans Peter Andersen, sergent ved fodfolket Christian Hansen og øverst en enke på alderdoms­understøttelse; 1921 en handels­agent, en politi­betjent og en kommune­lærer­inde. Ingen tjeneste­folk. Papirvare­fabrikant og bogtrykker B.C. Schou boede her 1946/47 - død 1955, tilflyttet fra Dania hvor virksom­heden også var.

Murerm. Larsen ejede nr. 11 (t.h.) -1921 og brugte det til udlejning. På 1. og 2. sal boede fabrikant Frits O. Torp* med kone og 5, senere 7 børn men ingen tjeneste­folk, 1921 - død. Han købte huset 1923. Han drev Næstved Trådvare­fabrik, grundlagt i Sandstræde (nu ydre Ringsted­gade) 1921 - død. I stue­etagen boede endnu en husstand, 1929-31/32 cand.pharm., fhv. materialist Edv. Schou*. Senere fik Torp kontor i lejlig­heden. Fabrikken beskæftigede 1934/35 5-6 mand, senere op til o. 11. Produktions­bygningen var omme i gården (nu P-plads). Sønnen Richard Otto Torp førte virksom­heden videre som Torps Trådvare­fabrik her - død 1978, væsentligt med under­leverancer til Novenco. En yngre søn, Mogens Torp, fortsatte med Torp Tråd andet­steds.

20/9 2019
tak til Nanna Hansine Brandt, f. Torp
9: mrk 172m, 11: mrk 172n