Ringstedgade 28

Ringstedgade 28
17/8 2002 © pelo

indtil 1938 Ringstedgades For­længelse 2, nu hjørnet af Farimags­vej (t.h.)

Svendsen ejede huset - død 1897 Han boede selv i baghuset hvor han også havde værksted, og lejede forhuset ud til told­forvalter (1878-98) J.E.V. Kleist, 1882/83 tilflyttet fra Købmagergade 11. 1901 ejede enkefru Svendsen stadig huset og boede stadig i baghhuset, forhuset lejede hun ud til amts­fuldmægtig Jørgen Harald Mourier med kone, datter, goldamme og tjeneste­pige. 1916 boede fru Svendsen i Jernbane­gade 25 som hun også ejede.

Guldsmed Valdemar Berth (1864 - 1914) ejede og boede i huset fra senest 1906, hans enke Ellen Berth (1873 - 1937) - død, sønnen guldsmed Knud Berth (f. 1901) 1938/39 - død 1963.

Ejendomsmægler Per Brimer begyndte 1/5 1982 på Hjultorv 6. Marts 1986 flyttede han hertil. Nu EDC Mæglerne Brimer & Krag.

24/9 2019
4e