By- og amtsvåben

Næstved kommunes våben
3/6 2007 kl. 17.54 © pelo

Næstved

Byens våben er kendt som segl fra 1280. De korslagte nøgler er apostlen Peters attribut. Han var den første pave og Næstveds skyts­helgen. Dermed henvises også til, at Næstved lå under Sct. Peders Kloster, efter­hånden kaldt Skov­kloster, nu Herlufs­holm. Bølgerne derunder repræsenterer Suså. Konge­kronen kom først til i 1421, da konge­magten forsøgte at gøre indhug i Skov­klosters rettig­heder over byen, vel i alliance med borgerne.

1984-85 fik Næstveds by- eller rettere kommune­våben en heraldisk opstramning ved grafikeren Rasmus Nellemann (1923 - 2004) under vejledning af statens heraldiske konsulent Paul Warming. Dette, mig bekendt, første keramiske eksemplar, udført hos Kähler, hænger på Grønne­gades Kaserne Kultur­center, gavlen af Beslag­smedjen, højt over Kvæg­torvet. Det blev afsløret af arkivar Rasmus Nielsen 15/6 2006, "byens fødselsdag". Ved kommune­sammenlægningen 1/1 2007 fortsatte det som den nye Næstved Kommunes våben.

Præstø amts våben
16/4 2004 kl. 17.12 © pelo

Præstø Amt

1936
Gåsetårnet omgivet af Stevns og Møns Klinter.

Her Erik Hemmingsens udgave fra Ting- og Arrest­huset.

Sorø amts våben
16/4 2004 kl. 17.12 © pelo

Sorø Amt

1937
Tre abbedstave for Sorø, Ringsted og og Antvorskov Klostre.

Her Erik Hemmingsens udgave fra Ting- og Arresthuset.
Lille Næstved og Herlufsholm hørte til Sorø Amt indtil reformen 1970.

Præstø og Sorø amter ophørte med kommunal­reformen 1970. Det nye Storstrøms Amt fik sit logo 1974. Men det slog aldrig rigtig an i Næstved. Storstrøms Amt ophørte 1/1 2007.

15/4 2014