Brogade 7

Brogade 7
16/4 2004 kl. 16.59 © pelo

"Brotorvet", hjørnet af Farvergade (t.h.)

Gården udskiltes ca. 1800 fra nabogården t.v. (1 side tilbage). Senest 1810 er ejeren distrikts­kirurg Tode* der, under super­vision af land­fysikus Holtermann der boede overfor, var daglig leder af det nye amts­sygehus fra dets åbning 1816/17 til sin død. Todes enke flyttede til Vinhusgade 6.

Omkr. 1834 var her privatskole ved frøkenerne og søstrene Ane Johanne og Elisa Lorentze Bjørnsen. Murer­mester Johan Michael Meyer* ejede og boede i gården senest 1855 - død 1879. Han lejede ud til kammer­herreinde Anna Margrethe Wegener f. Röttger, enke efter kammer­herre, oberst Wegener, der boede her 1850 med en tjeneste­pige, 1860 også en husjomfru; ved hendes død 1863 beskrev han den nu ledige lejlighed: 3 Værelser, Sove- og Børne­kammer, 1 Gjæste­værelse, Kjøkken, Pige- og Spise­kammer, 1 Brænde­huus, samt Loftsrum (NA 10/10).

Her var købmands­handel af den traditionelle, altsælgende slags senest 1884 til hen ved 1916:

Niels Hansen* overtog 1878 købmand Beekens* forretning i nr. 9. Han solgte grovvarer, især støbe­gods, men også kul, korn, foder­stoffer og kolonial. 1900 købte han gården her som han flyttede til kort efter, vel 1901, med forretning nede og lejlighed ovenpå hvor han boede o. 1906-21 med kone og tjeneste­pige, o. 1906 også nevø og prokurist Christian F. Lorenzen*.

1906-22 var Niels Hansen også direktør i Næstved Diskonto­bank. 1912 optog han Chr. Lorenzen i forret­ningen der blev til Niels Hansen og Co. Ligesom Brandt i Østergade og Daase* i Ringsted­gade havde forret­ningen lokaler på begge sider af gaden, her ved indfalds­vejen fra Lille Næstved. Kolonial­handelen flyttede over i nr. 6, ledet af Lorenzen indtil 1942.

1925 boede enkefru Hansen her med en frøken og en hus­assistent; o. 1929-48 Chr. Lorenzen med familie men igen tjeneste­folk, tilflyttet fra nr. 6. Grovvare­handelen her blev videreført af P. Emanuel Hansen - død 1954. Oktober samme år købte Gerhard Kjærdorf den. I begyndelsen kaldte han den Niels Hansen & Co's Eftf. og solgte støbegods og Kosangas. Efter­hånden blev det hårde hvidevarer, fra 1975 som del af sammen­slutningen Hvidevare­ringen. Kjærdorf solgte forretningen pr. 1/11 1987, to kæder førte den videre til udgangen af 1990.

Her var også urmager­forretning fra senest 1938 til 1974, ved Chr. Jensen, der også boede her privat - 1940/41, fraflyttet til det nye Kindhestegade 3, - død 1954, så ved hans tidligere medarbejder J.A. Knudsen der flyttede den til Hjultorv.

Siden 1993 er her restaurant, fra 1996 thai og snart efter Chinese Restaurant Wok & Chopsticks ved Jiang Nan der ved års­skiftet 2008-09 flyttede til Axelhus.

gårdskarle blev købmænd

1890 boede gårdskarl Peter Nielsen her. Han overtog året efter købmands­forretningen efter Albers. 1900 flyttede han over i nr. 4

Senest 1901 - 1912 boede gårdskarl Peter Christensen i stueetagen. Han arbejdede for købmand Birksted* overfor der forstrakte ham med kapital til at etablere sig 1912, også i nr. 4. Der blev han 1946/47 efterfulgt af sin gårdskarl Chr. Jensen.

De 3 levnedsløb er vel sjældne men ikke ene­stående. 1908 åbnede Lillelunds* tidligere gårdskarl Hans Chr. Albrektsen detail­forretning i Ringsted­gades For­længelse.

relief
7/8 2005 kl. 17.05 © pelo
relief
7/8 2005 kl. 17.04 © pelo

De to støbejernsplader, vel til kakkelovne, med kongelige svenske motiver, der er monteret på facaden mod Farvergade, kunne måske være reklame­skilte fra firma Niels Hansens tid.

Farvergade 6

et lille hus bagest t.h., sammen­bygget med længen mod Farver­gade, nåede vist aldrig at få sit gade­nummer. Her boede skomagere o. 1787-1867, o. 1834-40 ved Evald Rudolph, o. 1845-67 hans enke. Deres søn, murer­svend Carl Chr. Rudolph ejede og boede i huset indtil tvangs­auktion 1878. 1883 købte Chr. Larsen det, og det indgik i hjørne­gården her.

10/8 2019
Tak til N. Christian Lorenzen
190, gl. 186b
Farvergade 6: 189, gl. 187