Sct. Peders Kirkeplads 4-6, Vinhusgade 3-13, Brogade 1-7, Farvergade 2

nedrevet

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Bebyggelsen ligger på det skrånende terræn mod Suså, der tidligere kaldtes Stue­klinten. Det giver husene her på sydvest­siden af Vinhusgade en ekstra etage mod gården og gør Vinhusgade og især Farvergade stejle.

Kirkepladsen er anlagt i middel­alderen som Sct. Peders Kirkegård, Tingstedet og Axeltorv. Hen i 1700-tallet blev heste­markedet ved siden af til Axeltorv, 1826 blev kirke­gården lukket og dens mure revet ned i 1840'erne. Den havde indtil da fyldt det meste af pladsen, tilbage på denne side blev Katekismus­stræde. Nu kaldtes pladsen Kjødtorvet. Fra middel­alderen er foruden kirken også Boderne og rådhuset bevaret, fra o. 1600 Oberst Schwanes gård. I slutningen af 1988 blev området foran Vinhuset sivegade.

Vinhusgade var i middel­alderen en del af Møllegade, der førte fra Kirke­pladsen ud til Mølleport og Maglemølle. Senere kaldtes denne strækning mellem Kirkepladsen og Brogade - Kindhestegade for Hellig­trefoldigheds­gade. I tekster fra private kaldtes den Vinhusgade fra senest 1850, efter gæst­giveriet på hjørnet af Kirke­pladsen, nu hotel. 1881 omdøbte byrådet den officielt. Beslutningen blev af uransage­lige grunde gentaget 1905. Juli 1992 blev gaden sivegade.

Brogade, tidlige Store Brogade, førte over Suså ad Store Bro til Lille Næstved og lande­vejen mod Slagelse. Broen forsvandt 1937-38, da Suså blev lagt i under­jordisk beton. Brogade åbner sig mod Havnegade som en lille plads, Brotorv, anlagt hen ved 1820 ved nedrivning af en stor del af Suhrs, senere Hattings* købmands­gård. Den nye dominerende købmands­gård her ved byporten blev Witussens* på den anden side af Brogade. Navnet Brotorv blev sidste gang brugt i folke­tællingen 1916, med en noget inkonsekvent afgrænsning til Brogade, og har siden været uofficielt, men gængs. Pladsen er i dag noget forsømt, belastet af parkering og heftig trafik.

Lille Brogade blev fra 1850'erne med stigende hyppighed kaldt Farvergade. Byrådet omdøbte den 1881, samtidig med Vinhusgade. Den er en kort, stejl gade, der forbinder Brotorv med Sct. Peders Kirkeplads. Her lå tidligere farverier, der udnyttede Susåens vand.

Byplanvedtægt nr. 4 1966 foreskrev gradvis gård­rydning og fælles parkering med indkørsel fra Farvergade. 1968 udformede arkitekt B. Nordsted-Jørgensens Tegnestue parkeringen med udnyttelse af terræn­faldet. Den realiseredes i etaper de flg. år.

12/8 2019