Sct. Peders Kirkeplads 6
2/8 2008 kl. 11.41 © pelo

Sct. Peders Kirkeplads 6

og Farvergade 2 (t.v.), bygget 1915-16 ved arkitekt og tømrer­mester Chr. P. Jespersen for vognmand og post­kontrahent Frederik Petersen hvis initialer stadig ses på lågerne til porten t.h. 1921 boede Frederik Petersen, nu fhv. post­kontrahent, stadig i stue­etagen, 1925 ejede han stadig huset.

Købmandsforretningen fra det gamle hus fortsatte i den høje hjørne­kælder

Ovenpå:

det tidligere hus

var et fjorten fags bindingsværks­hus mod Farvergade med en fem fags længe med port her mod Kirke­pladsen, alt i en etage. Det var fra ca. 1790, men ejen­dommen kan følges tilbage til 1682.

I overensstemmelse med Farvergades tradition har her været forarbejd­ning af skind, læder og tekstil: Omkr. 1682 Niels Bundtmager, Niels Mogensen Skinder og Jacob Wedsel Wefuer. 1726-42 var her skrædderi, 1744-69 handske­mager Peder Nielsen, fra 1780'erne til 1873 feld­berederi - dvs. en form for garveri, der bruger fedt­stoffer i stedet for garvesyre; første­leddet er en forvansk­ning af det tyske Fell der betyder skind

Omkr. 1870 drev kommissionær Jens Christian Spangenberg privat­skole i gården, men han flyttede oktober 1871 til Ramsherred.

Høker og kommissionær Hans Petersen købte gården 1874 og åbnede detail­handel på hjørnet 18/5 1875. Senest 1878 kørte han kommissioner mellem Næstved og København, midt eller sidst i 80'erne blev han vognmand. 1890 indgik en tjenestekarl i hans husstand. Hans enke Karen Marie Petersen (1837 - 1910/11) drev virksomheden 1897-10/11 deres søn Frederik Petersen (1866-1950), bygherren, o. 1915-16.

Mor og derefter søn var også postkontrahenter o. 1901-21, o. 1901 samtidig med Carl Lundstein*. Omkr. 1906-16 boede postkusk Niels Peter Petersen i gården med familie og egen husstand. Gården lå bekvemt ved siden af posthuset (1 side frem). men funktionen var kun en skygge af det tidligere Lundsteins postholderi. Kontrakten omfattede vist kun kørsel til Karrebæksminde og udbringning af pakke­post.

Detail­forretningen videreførtes o. 1890-1910 af Niels Ebbe Christoffersen (f. 1847); han boede i gården, 1906 med kone og 4 børn, blandt dem snedkersvend Peter Christoffersen* der 1911 etablerede sig i Grønnegade 37, men ingen medhjælper. Forretningen fortsatte i det nye hus.

Litt.:
Chr. Hermansen: Fra et gammelt Felberederhjem i Næstved, Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 20. Aarg. 1931.
Farvergade 2 - et ganske almindeligt hus; Bygningsregistrering, udg. af Næstved Museum, Glumsø 1986.

aftryk af Farvergade 4
14/5 2002 kl. 16.53 © pelo

Farvergade 4

sås 2002 kun som aftryk af gavlen på nabo­huset Farver­gade 2. Det blev vist revet ned 1969.

Her var værtshus o. 1781-1811, o. 1781-1811 ved Jørgen Jensen. Omkr. 1827-60 tilhørte huset pram­mand Hans Christensen der boede her med familie og logerende. 1867 sad hans enke tilbage. 1845 var snedker­svend Mads Jørgensen logerende. Han nedsatte sig som mester her, ejede huset senest 1877 og boede her med familien - død 1878. Hans enke ejede og boede i huset 1880. 1877 - mindst 1883 drev Hans Christian Nielsen farveri her, tilflyttet fra København; han var ugift og boede her alene.

Fra engang i 1880'erne indgik huset i nabo­gården (ovenfor og i bag­grunden). 1888 om- eller nybyggede vognmand H. Petersen huset til stald. Postkusk Niels Peter Petersen boede her o. 1906 og igen o. 1916 da hjørne­gården blev nybygget. Huset var igen beboet o. 1930-56.

11/8 2019
187, gl 189
Farvergade 4: 188, gl. 188