Vinhusgade 3

Vinhusgade 3
20/5 2007 kl. 8.42 © pelo

Nr. 3 og 5 (nedenfor) var indtil 1874 én gård, ejet og beboet af håndværkere og små­handlende:

1851 købte premierløjtnant Ferdinand Fischer* gården og etablerede sig her som skomager­mester. 1867 overdrog han skomageriet til Chr. Larsen; det fortsatte i nr. 5 til 1926/30. 1872 overtog han fotograf Busch' hus i Ringsted­gade og flyttede derud, men han ejede stadig nr. 3 her 1880.

Gården genspejler ejendommenes tættere befolkning op gennem 1800-tallet: Indtil 1834 boede her en husstand, 1840 og 1850 to, 1845 og 1860 tre.

Nr. 3 (ovenfor) er bygget først i 1850'erne, ombygget 1865 og 74 for F. Fischer. Et baghus går tilbage til mindst 1781 men er siden ændret. Flere baghuse til­hørende nr. 3-7 blev revet ned 1966.

Kunstdrejer Carl H. Løvstrøm*, Fischers svigersøn, flyttede hertil fra nr. 10 overfor foråret 1871. Han havde butik t.v. hvor han reklamerede med Stort Udvalg af Rulle­gardiner, Piber, Stokke m.m. Den blev udvidet med paraply­fabrikation, 1885 - 1890 også garn og broderi. Engang i 80'erne overtog han gården her efter sviger­faderen, ligeledes Ringsted­gades For­længelse 3 hvor han flyttede ud.

1877 indtrådte sønnen Charles J.F. Løvstrøm* i forret­ningen. 1880 boede begge generationer her. Junior er især kendt som fotograf. April 1889 overtog han Langhoffs atelier overfor i nr. 8. Hans fotos er en vigtig kilde til Næstved i 90'erne. Han drev begge forret­ninger indtil nytår 1899 da han flyttede til Kolding. Men han beholdt huset her som enkefru Løvstrøm først solgte 1939. Drejer­forret­ningen med paraply­fabrikation videre­førtes 1899/1900 - 1902 af J.P. Sejersen der flyttede til Torvestræde 5.

Her var glarmester­forretning

1902-52 drev Carl F. Clausen (1882-1959) barbersalon her.

Vinhusgade 5

Vinhusgade 5
20/5 2007 kl. 8.43 © pelo

bygget 1969/70 ved Danske Fabriks­haller A/S for Bøje Nielsen. For­gængeren, oprindelig en del af nr. 3, blev revet ned 1966 efter at gavlen på nr. 7 var styrtet ned og havde ødelagt huset. Allerede inden da havde Bøje Nielsen planlagt opførelse af et supermarked her, men det blev altså ikke til noget.

Privatbanken flyttede ind oktober 1971. Den fusionerede til Unibank, nu Nordea på Axeltorv 1990. Stofa havde forretning med kabel-tv og internet­forbindelser her 1994-2000. Mode­forretningen på billedet lukkede 2007.

I det tidligere hus fortsatte skomager- og skotøjs­forretningen (ovenfor)

Her var barberstue 1874 - mindst 1881, -1878/79 ved Th. Steffensen.

Her var trikotage­forretning ved Øvli Øvlisen* senest 1901 - 1904/05. Han flyttede til Axeltorv 5, men forret­ningen her videre­førtes af Kirstine Marie Øvlisen til mindst 1906.

Her var forretning med radioer, røre- og symaskiner

Siden 2012 har Mødre­hjælpen genbrugs­butik her, tilflyttet fra nr. 11.

8/11 2017
3: 197a, gl. 163
5: 197b, gl. 163