Vinhusgade 9

Vinhusgade 9
20/5 2007 kl. 8.45 © pelo

bygget 1972-73 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen efter forarbejde af arkitekt H.T. Højbjerg, Sorø, for advokat Hans Mygind. Bygmestre:

Facade­beklædningen blev ændret 2002/03 ved arkitekt Jens Skak.

Ib Rønne åbnede sin nye forretning Optica i huset 6/9 1973, gave­forretningen Shop-in åbnede 14/12 samme år. Optica flyttede nytår 1976 til Ramsherred 6. Arbejdernes Landsbank købte huset 1979 og åbnede her 31/10, jan. 2018 fralyttet til Banegårds­pladsen 1.

Den tidligere gård gik i dybden med side- og baghuse. 1925 boede her 10 husstande. Forhuset blev forhøjet med 1. sal 1907 for detail­handler P. Jacobsen.

Her boede og arbejdede skomager Lars Baltzar Beck senest 1833 - død 1854. Hans husstand 1845: kone, 5 børn, 3 tjeneste­piger og i et baghus 9 skomager­svende, 1 -lærling, 1 garver­svend, 2 garver­lærlinge, 1 tjeneste­karl. Han ejede gården men satte den til salg 1851. Hans enke Marie Christine Beck købte den tilbage 1859 og fortsatte virksom­heden - mindst 1860.

Her var maltgøreri o. 1855-92

Andre:

Proppe­skærer Hans Jensen (f. 1834) ejede gården senest 1892 - 1901; han byggede om og til og boede i baghuset, tilflyttet fra Apoteker­gården. I den tid kaldtes gården tit Proppe­skærer Jensens Ejendom.

I et tidligere baghus havde skrædder­mester Jean Tissot* værk­sted o. 1906-09, ofte med 10-15 svende.

7/8 2019
195, gl. 165