Brogade 6

Brogade 6
18/3 2008 kl. 12.23 © pelo

hjørnet af Rådmandshaven, bygget 1992 ved arkitekt Peter Karstensen for firma Hansen & Andersen for Næstved Kommune efter entreprenør­konkurrence. Huset afløste en del af nr. 6, nedrevet 1972, og hele nr. 4, nedrevet umiddelbart før nybyggeriet. Kviste påbygget ca. 2010 (ikke vist).

1993 flyttede Zürich Forsikring ind i forretnings­lokalet på hjørnet, 1995 afløst af Spar Lolland der flyttede herhen fra Vinhusgade 12. I øvrigt optoges huset af Næstved Kommune, Teknisk Forvaltning, med indgang i nr. 2 (1 side frem). 2009 stod en udvidelse af den kommunale administrations­bygning færdig og forvaltningen flyttede derover. Banken udvidede med en del af det ledige areal. Den krakkede januar 2013 og blev overtaget af Jyske Bank, lokalet her en overgang også. 2014 indrettede Lejerbo kontor i lokalet, tilflyttet fra Ringsted­gade 76.

hjørne
14/5 2002 kl. 16.51 © pelo

Brogade 6-10, 1969/70

Brogade 6-10, 1969/70
1969/70, NæstvedArkiverne, © Næstved Kommune

hjørnet af Magle Møllevej, nu Rådmandshaven (t.v.). Købmand Christian F. Lorenzen*, Niels Hansen* & Co., købte 1917 daværende Brogade 6 af boet efter Carl Hansen*. 1926/27 byggede han, til-, om- eller ny-, herefter Brogade 6-10. 1931-32 lod han arkitekt Jørgen Otbo* ombygge til denne forretnings- og beboelses­ejendom. Her ses nr. 10, nr. 6-8 havde facade mod Brogade bag en stump vinkel(t.h.). Lorenzens kolonial­handel i nr. 6 videreførtes fra 1/1 1944 af andre:

1927- i nr. 10 på hjørnet var der bageri og konditori, 1942- (også?) Restaurant Trip-Trap ved Sigrid Trap Friis, Næstveds billigste Spisested med Standard­retter til 1. Kr. (NT 25/9); o. 1960-70 Fønix Cafeen ved Jenny Larsen, nu måske kun pensionat.

Andre forretninger i ejen­dommen:

Blandt beboerne ovenpå:

Et side-/baghus blev revet ned 1954 ved anlæggelsen af Parallel­vejen, forhuset 1972 ved udvidelse af Centerring Rådmands­haven og Fønix-krydset. En del af tomten blev til nuværende Brogade 6 (ovenfor).

27/11 2017