Wittusens købmandsgård

Wittusens købmandsgård, forhus
21/5 2002 kl. 10.47 © pelo

Wittusens* købmandsgård, Brogade 2, kontor- og boligfløj, bygget 1849

Januar 1833 købte købmand Christian Martin Wittusen den daværende gård på hjørnet, 1845 også nabo­ejendommen t.v. (1 side tilbage). Tilkøbet gjorde det muligt at erstatte de to forhuse med denne statelige nybygning i grundmur fra 1849. Jeg ville gerne se Georg Kretz* som arkitekten. Det er ikke usand­synligt, Wittusen må have kendt Kretz fra plan­lægningen i Karrebæks­minde 1838, men der er desværre intet belæg for det.

Brandtaksationen 1867 beskriver huset: indrettet til Værelser og Kammere, Kjøkken, Trappe­gang og Port med 5 Skor­stene, 25 Kakkelovne 3 Confurer - skorstens­piberne er ikke bevaret. Det takseres til 18.600 rd., side­fløjen mod Mølle­gade indrettet til Værelser, Kammere, Pakhus og Port, med 2 Skor­stene 8 Kakkel­ovne til yderlige 5.040 rd. Af udenhus bekvemme­ligheder nævnes Locummer og En Post med Jern­pumpe­redskab.

Da Hans Olsen Birksted* A/S 1928 havde købt gården satte selskabet Konsul Olsen Birksted A/S, senere "HANS OLSEN BIRKSTED A/S" midt på facaden under dekorations­båndet.

Wittusens husstand:

Flere af Wittusens folk blev selv­stændige købmand og kom til at spille en betydelig rolle:

Med det nye større forhus blev her igen plads til lejere, - gennem­gående officerer og bedre borgerskab

Hans Olsen Birksted, principal 1893 - død 1927, boede selv ovre i Lille Næstved. I gården her boede nogle af hans, fra 1927 Hans Olsen Birksted A/S's ansatte:

Yderligere personale boede i Mølle­gade 3 (1 side frem). Principalens søn, medstifter af og formand for aktie­selskabet, sagfører Hans Axel Birksted boede med praksis på 1. sal 1924-74.

Som forgængeren havde Birksted lejere:

Wittusens købmandsgård, forhus
13/11 2001 kl. 12.07 © pelo

Da Næstved Kommune havde overtaget huset, erstattedes "HANS OLSEN BIRKSTED A/S" midt på facaden af Næstveds byvåben over porten, i Ib Wolffbrandts design fra 1963, udført hos Kähler.

Wittusens købmandsgård, forhus
30/9 2003 kl. 12.55 © pelo
Wittusens købmandsgård, for- og sidehus
20/5 2007 kl. 8.47 © pelo

Brogade 2, hjørnet af Møllegade (t.h.), forhus med sidehus. I baggrunden pakhuset fra 1842

I sidefløjen her boede sagfører Christian Fester* o. 1890. Kontoret var i Ramsherred 7.

Wittusens købmandsgård, sidehus
26/3 2002 kl. 8.58 © pelo

port mod Møllegade. Konstruktionen er grundmur, men i porten er der bindings­værk.

Wittusens købmandsgård, forhus
11/5 2002 kl. 17.48 © pelo

gård, bolig- og kontorfløj, anneks i 1 etage 1911 for Hans Olsen Birksted*

14/8 2019
176; gl. 182 (t.v.), 181 (t.h.)