Wittusens købmandsgård

Wittusens købmandsgård, magasin
26/3 2002 kl. 8.59 © pelo

Brogade 2, kornmagasin mod Møllegade, bygget 1842 i grundmur med solide ydermure af de små flensborg­sten. De skulle bære dæk (etager) med en anselig vægt på. Dækkene var af svært tømmer, lavloftede og kun forbundet med luger og stiger. Opr. var der ingen egentlige vinduer, kun åbne luger med skodder der kunne lukkes i dårligt vejr. Kornet skulle tørre i vinden, gerne med hjælp fra folk der kastede det rundt i gennem­trækken.

Det var ikke nogen let opgave at gøre sådan et hus anvendeligt for Næstved Kommune. 1982-83 begyndte man istand­sættelsen som beskæftigelses­arbejde. Stueetagen skulle rumme møde­lokaler, resten lager for det kommunale civil­forsvar, der var blevet smidt ud af Gl. Maglemølle. Det flyttede ud af bymidten 1983. 2. sal blev indrettet til et stort møderum. Først måtte Frednings­styrelsen godkende, at øverste bjælkelag blev hævet ca. ½ m for at give brugbare rum. Der var indvielse 4/4 1986, også som markering af borgmester Svend Hansens 25-års jubilæum.

Møllegade 3

I forlængelse af pakhuset lå et lille hus i en etage. Her boede mindre håndværks­mestre, o. 1761-1810 murermester Johan Soldat, først faderen, så sønnenaf samme navn. Fra 1843 var ejeren Wittusen*, så hans arvinger, så Hans Olsen Birksted* A/S. De brugte det til udlejning og personale­bolig, fx.

1937 indlagdes wc. Huset blev revet ned 1954 i forbindelse med anlæggelsen af Parallel­vejen.

Wittusens købmandsgård, pakhus
26/3 2002 kl. 8.59 © pelo

facade mod Møllegade

Selvbevidst satte Wittusen* sine initialer på facaden, som han også havde gjort to år før med sit første magasin i Karrebæks­minde.

Wittusens købmandsgård, pakhus med korntørreri
10/5 2002 kl. 12.03 © pelo

gård

Korntørreriet t.v. beskrives sådan 1867: Tørreovn, 8 Kant, af en engelsk Construktion med Jernbjælker og Flisegulv, og med Tegltag, tilbygget litr. C (Gadelængen), taxeres til 5.000 rdl. Det er vist ikke klart om det indre er identisk med det anlæg vi kender fra en beskrivelse 1839: En ovn fra Skolelærer Rasmussens Industrie-anstalt i Assens, der kunne tørre 90-100 td. rug per døgn ved 45° C. Det er Næstveds eneste bevarede, i kornhandels­tiden var der mindst et mere, i forbindelse med et nu nedrevet pakhus i Kompagni­stræde. Aftrækket i taget er bevaret, men ellers er bygningen nu tømt og rummer husets hoved­trappe - meget belejligt for et hus født uden trapper.

I magasinets bagfacade ses de svære jern­ankre der sikrer trædækkenes hold i ydermurene.

I en del af stueetagen bor restaurant Karin Hjemme­lavet, tilflyttet fra Vinhus­gade 12.

korntørreri
14/8 2005 kl. 16.58 © pelo

korntørreri

15/18 2019
Møllegade 3: 175, gl. 179